Distribution SOLNA

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter Distribution i SOLNA. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Distribution i SOLNA hittade vi 25 företag.


Lidbergs Grafiska i Stockholm AB

Fullservicetryckeriet med erfarenheten som gör skillnaden!


Offset- och digitaltryck, bokbinderi, web-to-print, lager/distribution.


Adress

Släggbacken 9
17153  SOLNA

Sökord: Kuvert | Blanketter | Affischer | Foldrar | Broschyrer | Visitkort | Brevpapper | Arkoffset | Laserark | Stamsatster |

Alefjord Trading AB

Bolaget skall bedriva import, export, försäljning, distribution och handel med taxfreevaror såsom livsmedel, kosmetika, hem- elektronik, sportartiklar och möbler samt med dessa förenad verksamhet.


Adress

KAROLINAGATAN 10 B
17158  SOLNA

Sökord: Alefjord |

Lita Distribution Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet avseende distribution av adresserad direktreklam, ävensom idka därmed förenlig verksamhet


Adress

BOX 2040
16902  SOLNA

Sökord: Lita |

LiTa Distribution AB


Adress

Box 2040
16902  SOLNA

Sökord: Distribution | Printing | Adressering | Packning | Reklamdistribution |

Hårda Bud AB


Adress

Ankdammsgatan 13
17143  SOLNA

Sökord: Transporter | Distribution | Pallgods | Bilbud | Transportfordon |

Bakel AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, import och distribution av datasystem, utveckla programvara samt förvalta värdepapper och fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

HEMVÄRNSGATAN 17 9TR
17154  SOLNA

Sökord: Bakel |

IPO Print & Distribution AB

Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet samt distribution av grafiska produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3028
16903  SOLNA


AT & T Global Network Services Sweden AB

Bolaget skall bedriva representation, distribution, import, försäljning, tjänster, drift, leasing, installation, tillverkning, utbildning, forskning och utveckling, marknadsföring, investerings- och finansiella tjänster inom kommunikations- och'datorproduktmarknaderna utveckling, främjande och försäljning av produkter och tjänster tillhandahållna av amerikanska och svenska telekommunikationsbolag i'förening framförande av information om kommunikations- och'datorproduktmarknaderna tillhandahållande av förbindelsemöjligheter för koncernbolag med industrigrupper, regeringsorgan och andra'kommunikationsorganisationer deltagande i andra bolag, kommersiella eller statliga, som kompanjon, aktieägare eller'andelsägare samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 508
16929  SOLNA


Atracadero Holding AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att själva eller genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet, distribution och försäljning av hårdvara och andra produkter inom data- och informationsområdet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2201
16902  SOLNA

Sökord: Atracadero |

A1 MEDIA AB

Bolaget ska bedriva medieförsäljning, medieproduktion, distribution av digitalt media, etablera lokala reklamnätverk som innefattar reklam på biografer, publika skärmar, radio, TV, lokaltidningar, webb, tidningar och mobiler samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1030
17121  SOLNA


Music Network ILR AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att själv eller genom ägande i andra bolag verka inom musik- och mediabranschen företrädesvis genom produktion, förlag, tillverkning, distribution, köp och försäljning av licensrättighater samt idka därmed förenlig verksamhet samt i övrigt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ANKDAMMSG 35 2TR
17167  SOLNA

Sökord: Ilr |

Adam Killander Konsult AB

Aktiebolaget skall bedriva utveckling och försäljning av programverktyg med tillhörande internetbaserade tjänster riktat mot privat och offentlig sektor. Bolaget skall bedriva import, försäljning och distribution av dataprodukter och elektronisk utrustning.


Adress

ÖSTERVÄGEN 22 C
16953  SOLNA

Sökord: Killander |

Amgen Aktiebolag

Bolagets verksamhet skall vara distribution, försäljning, konsultation och marknadsföring ävensom klinisk forskning av och inom alla slag av farmaceutiska produkter och teknisk medicinsk utrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 706
16927  SOLNA

Sökord: Amgen |

Karlehem Trading AB


Adress

Alphyddevägen 7
17151  SOLNA

Sökord: Transporter | Distribution | Specialtransporter | Budtransporter | ADR-transporter | Fraktsätt | Flyttningar |

Aktiv Distribution AD Bud AB


Adress

Prostvägen 13
17164  SOLNA


Jeff & John Bud och Transport AB

I över 25 år har vi hjälpt företag med bud och transporter samt post- och företagsservice. Vår fordonspark klarar allt från mc- och bilbud till större transporter med skåp- och lastbilar. Som ett lite mindre budföretag gör vi dig till en större kund!


Adress

Åsvägen 3
16953  SOLNA

Sökord: Transporter | Distribution | Bud | Budbilar | Jour | Pallgods | Bilbud | Lastbilsbud | Transportfordon | Dygnet runt-öppet | Jourtransporter | Styckegodstransporter | Paketleveranser | Expresstransporter | Fasta budturer |

Mun och Fotmålarna i Sverige AB

Bolaget skall bedriva försäljning och distribution av grafiska alster samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7014
17007  SOLNA

Sökord: Fotmålarna |

Horse Creek Entertainment AB

Bolaget skall bedriva försäljning och distribution av videofilm, DVD-produkter, dataspel, VoD - Video on Demand-verksamhet, Internet och streamingprodukter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 26
17163  SOLNA


Agon Logistik AB

Bolaget skall bedriva distribution såsom godstransporter samt därmed förenlig verksamhet. Även försäljning av sportkläder, konsult inom träning samt journalistverksamhet. Värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet. Catering samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RÅSUNDAVÄGEN 106
16950  SOLNA


IWAP Handelsoffset Aktiebolag

Bolaget skall inom tryckeribranschen bedriva grafisk verksamhet, reklamproduktion, distribution, försäljning, konsultationer, reparationer, uthyrning av maskiner och inventarier och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.


Adress

BRAHEVÄGEN 1
16969  SOLNA

Sökord: Iwap | Handelsoffset |

EMG Records Sweden AB

Bolaget skall idka handel med fonogram och videokasetter, distribution på kommissionsbasis av dylika produkter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VASAVÄGEN 28
16958  SOLNA


Arel-Data AB

Vi tillhandahåller fullservicetjänster inom Databaser, Print och distribution.


Registervård med medlemsservice och Ekonomidokumentation.


Företaget är till hundra procent familjeägt och bildades 1981.


Adress

Virebergsvägen 15
16930  SOLNA

Sökord: Programutveckling | Intel | Databehandling | Dataregistrering | Applikationsutveckling | Kundregister | Kuvertering | Föreningsregister | Prenumerationsregister | Dataadministration | Injektprintar | Laserprintar | Kundklubbar |

Aktiv Distribution AD Bud Aktiebolag

Bolaget skall bedriva distributions- och budbilsverksamhet, handel med bilar, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

PROSTVÄGEN 13
17164  SOLNA


Music Network Records Group AB

Bolaget ska bedriva självt eller genom ägande i andra bolag verka inom musik- och mediabranschen företrädesvis genom produktion, förlag, tillverkning, distribution, köp och försäljning av licensrättigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet samt i övrigt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ANKDAMMSGATAN 35 2 TR
17167  SOLNA


Macline Distribution Aktiebolag

Bolaget skall driva försäljning av datorer och datatillbehör, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1200
17123  SOLNA

Sökord: Macline |